Спорт
Опитування
На каком языке должно проходить обучение в школах Украины?

Кто виноват в том, что дороги в Украине стали хуже?

Ви готові захищати Україну зі зброєю у руках?

Как по-Вашему должны быть олигархи в правительстве

Кто на сайті?
Авторизация

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

 

 

Активное изображение

 
Активное изображение
 
Міська програма “Молодь Дніпропетровська 2007-2012 роки” Надрукувати Надіслати електронною поштою
10.01.2008

 Міська програма “Молодь Дніпропетровська 2007-2012 роки”

від 08.11.06. № 16/6

Мета та основні завдання програми.


    Молодь - особлива категорія населення. Від неї значною мірою залежить не лише сучасний, а й майбутній розвиток держави, регіону, міста.
     Одним із важливих завдань соціально орієнтованої держави на шляху поліпшення демографічної ситуації є підтримка молодого покоління, задоволення його потреб.    
    Метою Міської програми “Молодь Дніпропетровська 2007-2012 роки” (далі – Програми) є забезпечення гарантій реалізації молодіжної політики у м. Дніпропетровську щодо створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, їх професійної орієнтації та працевлаштування, забезпечення вторинної зайнятості молоді та підвищення її трудової і підприємницької діяльності, організація молодіжного дозвілля, розвиток молодіжних громадських організацій, соціальна підтримка молоді та сім’ї, поліпшення їх добробуту.

Програма визначає загальні принципи, головні напрямки та основний зміст підтримки і захисту молоді, забезпечення духовно-культурного та фізичного її розвитку, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.
    Програма розроблена на період до 2012 року і є засобом реалізації повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у галузі сім’ї, молоді, жінок та дітей.
     Досягнення зазначеної мети вбачається у комплексному та системному підході до проведення молодіжної політики шляхом координації зусиль у справі захисту конституційних прав та поліпшення соціально-економічних умов життя молоді, розвитку її громадської і трудової активності та формування духовної культури.

Основними завданнями Програми є :
·       
сприяння духовному і фізичному розвитку молоді;
·        
сприяння реалізації творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення і самореалізації, формування морально-правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;
·       
захист молодих громадян від дискримінації з мотивів віку;
·       
створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення молоді до соціально-економічного та культурного життя суспільства;
·       
забезпечення прав молодих громадян, сприяння їх підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та життєвих цілей різних соціальних груп молоді;
·       
підтримка молодої сім’ї, талановитої та обдарованої молоді, дитячих. Молодіжних та жіночих громадських організацій.

Основні напрямки реалізації програми:
1. Зайнятість молоді та її професійна підготовка.
2. Соціальна підтримка сім’ї, молоді та жінок.
3. Охорона здоров’я та пропаганда здорового способу життя.
4. Формування національної самосвідомості молоді та ії військово-патріотичне виховання. 
5. Формування правової культури та профілактика правопорушень серед молоді.
6. Організація молодіжного дозвілля.
7. Забезпечення права молоді на створення дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій, гарантії їх діяльності.
8. Організаційне, науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики.

 Фінансове забезпечення програми   

         Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, передбачених законодавством

 Основні заходи програми

1.Зайнятість молоді та її професійна  підготовка. 

1.1. Забезпечити проведення “Днів зайнятості” для молоді у загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах міста, надання допомоги в професійній орієнтації, навчанні, соціально-трудовій адаптації. Видання інформаційних буклетів, методичних посібників тощо.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління праці та соціального захисту міської ради Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ надання соціальних послуг населенню міста Дніпропетровська обласного центру зайнятості (за узгодженням).

 Щорічно. 

1.2. Забезпечити підтримку Міського молодіжного центру праці. 

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради,

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Щорічно.

 1.3. Створити інформаційну систему для забезпечення першочергового надання  першого робочого місця випускникам середніх і вищих навчальних закладів та створити банк даних заброньованих  на ринку праці робочих місць. Посилити контроль за порушенням прав молоді на ринку праці.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Щорічно.

 1.4. Забезпечити фінансування заробітної плати та придбання будматеріалів, господарчого інвентарю тощо для підлітків та молоді, залучених до громадських оплачуваних робіт та робіт з благоустрою у літній період та позанавчальний час у центрах позашкільної роботи за місцем мешкання, парках, школах, лікарнях  та на інших соціально важливих об’єктах міста.             

Комітет у справах сім’ї та молоді, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ надання соціальних послуг населенню міста Дніпропетровська обласного центру зайнятості (за узгодженням), міське підприємство комунальної власності „Молодіжне творче об’єднання”, виконкоми районних у місті рад.

 Щорічно.

 1.5. Забезпечити організацію професійної  орієнтації, підготовки та перепідготовки  молодих безробітних. 

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ надання соціальних послуг населенню міста Дніпропетровська обласного центру зайнятості.

 Щорічно. 

1.6. Сприяти залученню молоді до підприємницької діяльності, створити відповідні умови функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва. Забезпечити правову та організаційну підтримку створення та діяльності мережі молодіжних бізнес-центрів, молодіжних бізнес-інкубаторів, молодіжних інтернет-центрів.                            

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ надання соціальних послуг населенню міста Дніпропетровська обласного центру зайнятості (за узгодженням), виконкоми районних у місті рад.

 Щорічно. 

1.7. Сприяти забезпеченню виконання нормативно-правових актів щодо пільгових умов прийому до вищих навчальних закладів та першочергового працевлаштування соціально незахищених категорій випускників шкіл і професійно-технічних училищ  (сироти, багатодітні, діти з малозабезпечених та неблагополучних сімей, позбавлені батьківської опіки, діти ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, учасників бойових дій тощо). 

Управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Щорічно.

 1.8. Продовжувати роботу щодо забезпечення виконання Закону України “Про освіту” з надання  можливості отримання вихованцями професійно-технічних навчальних закладів поряд з професією повної загальної середньої освіти.

Управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді, служба у справах неповнолітніх міської ради.

Щорічно. 

1.9. Організувати   підготовку  стажерів-волонтерів та залучення їх до роботи в органах місцевого самоврядування з числа молоді, що навчається у вищих навчальних закладах міста, працюють у молодіжних громадських організаціях та на підприємствах міста.

Управління кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

 Щорічно.

 1.10. Продовжити проведення  спільно з комітетами у справах молоді навчальних закладів та підприємств міста, іншими громадськими організаціями професійних конкурсів, олімпіад, фестивалів тощо. 

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові, виконкоми районних у місті рад.

 Щорічно.

 1.11. Проводити серед студентів вищих навчальних закладів щорічний конкурс на кращу дипломну (курсову) роботу з питань розвитку міста. 

Управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

 Щорічно.

 1.12. Сприяти одержанню молодими громадянами пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти у вищих навчальних закладах освіти різних форм навчання незалежно від форм власності. 

Управління освіти та науки міської ради.

Постійно.

 2.Соціальна підтримка сім’ї та молоді. 

2.1. Забезпечити виконання чинного законодавства про недопущення припинення діяльності або закриття закладів освіти, культури, фізкультури і спорту.

Комітет у справах сім’ї та молоді, комітет по фізичній культурі і спорту, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 Щорічно.

 2.2. Продовжити реалізацію заходів програми “Діти вулиці”. 

Служба у справах неповнолітніх, управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Щорічно.

 2.3. Забезпечити соціально-психологічну і культурно-оздоровчу реабілітацію дітей-інвалідів та молодих інвалідів.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Щорічно.

 2.4. Забезпечити проведення міського фестивалю творчості та мистецтв “Через терени до зірок”.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Щорічно.

 2.5. Забезпечити проведення міської інтелектуально-пізнавальної гри “Віват, ерудит!”.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Щорічно.

 2.6.          Організовувати літнє оздоровлення молодих інвалідів. 

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Щорічно.            

2.7.         Забезпечити діяльність „Молодіжного телефону довіри”, яка передбачає надання екстреної інформаційної, психологічної та емоціональної підтримки молоді, яка перебуває у кризовому становищі.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 2007 – 2012 роки. 

2.8.         Вжити заходів щодо створення та підтримки мережі центрів сім’ї “Родинний дім”, інформаційно-консультаційних та кризових сімейних центрів для надання правової, індивідуальної, медико-психологічної допомоги сім’ям, дітям та молоді. 

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Щорічно.

 2.9. Продовжити практику оздоровлення дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних, малозабезпечених та  неблагополучних  сімей, дітей - відмінників навчання, переможців конкурсів, оглядів, олімпіад  в  оздоровчих таборах,  МДЦ  “Артек” та ДЦ “Молода гвардія”, на базі клубів за місцем мешкання і в місцевих санаторіях. 

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти та науки, управління охорони здоров’я, служба у справах неповнолітніх міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

 2007 – 2012 роки.

 2.10. З метою підтримки обдарованої молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, забезпечити  надання іменних стипендій міської ради кращим студентам. Сприяти звільненню цих студентів від сплати прибуткового податку з громадян. 

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради.

 2007-2012 роки.

2.11. Проводити щорічний конкурс проектів „Молодь Дніпропетровська – рідному місту”. 

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради.

 2007-2012 роки. 

2.12. Забезпечити виконання заходів  щодо підтримки роботи комітетів у справах молоді вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах та комітетів у справах молоді, створених на підприємствах міста.  

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

 2007-2012 роки.

 2.13. Організовувати та проводити міські конкурси з правової тематики серед школярів та студентів. 

Управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради.

 2007-2012 роки.

 2.14. Сприяти розвитку мережі інформаційного забезпечення населення за програмою пільгового кредитування житла, діяльності молодіжних житлових комплексів, наданню довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання на вторинному ринку житла та на придбання товарів довготермінового користування.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за узгодженням).

 2007-2012 роки.

 2.15. Продовжити практику роботи консультативних пунктів у притулках та реабілітаційному центрі  для неповнолітніх, проведення семінарів-тренінгів для вихователів цих закладів щодо організації корекційно-виховної роботи серед неповнолітніх, започаткування роботи ігрових кімнат для психокорекційних занять з дітьми, які знаходяться на обліку  служби у справах неповнолітніх. 

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах неповнолітніх міської ради.

 2007-2012 роки.

 2.16. Продовжити практику проведення благодійних акцій для вихованців притулків, дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу, дітей та підлітків з багатодітних та малозабезпечених сімей міста з нагоди новорічних та різдвяних свят, Дня Святого Миколая, Дня Святого Валентина, Дня пам'яті про Чорнобильську трагедію, Дня захисту дітей, Дня знань, Дня молоді, Дня незалежності, Дня міста тощо. 

Комітет у справах сім’ї та молоді, служба у справах неповнолітніх, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада  при міському голові.

 Щорічно.

 2.17. Продовжити реалізацію заходів щодо запобігання бездоглядності серед неповнолітніх.

Служба у справах неповнолітніх, управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

 2.18. Забезпечити функціонування Центру ресоціалізації дітей з особливими потребами. 

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 2007-2012 роки. 

2.19. Забезпечити надання пільг студентам-сиротам, студентам із багатодітних, малозабезпечених сімей, студентам-інвалідам під час відвідування музеїв, виставок, театрів, кінотеатрів, фізкультурно-оздоровчих  закладів.

Управління культури та мистецтв, комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Щорічно. 

2.20. Проводити благодійні акції “Привіт, малюк!” до Дня матері та Дня захисту дітей                                                                          

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради.

 Щорічно. 

2.21. Проводити акції “Я + Ти = Сім'я”, “Злагода у сім'ї – добробут у державі” у  відділах РАГС міста. 

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради.

Щорічно.

 2.22. Сприяти в установленому порядку фінансовій підтримці програм (проектів) дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій, благодійних фондів, суспільно корисних ініціатив щодо соціальної допомоги та надання адресної допомоги найменш захищеним сім’ям з дітьми, студентським сім’ям і молоді та всіляко залучати їх до реалізації соціальних програм, проектів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї та молоді, організації їх змістовного дозвілля тощо. 

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління внутрішньої політики міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

 Щорічно.

 2.23. Систематично проводити науково-практичні, науково-методичні конференції, семінари, “круглі столи”, дискусії з проблем виховання дітей та учнівської молоді.

Управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

2007-2012 роки.

 2.24. Проводити щорічний міський конкурс на кращу студентську сім’ю. 

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

 2007-2012 роки.

 2.25. Проводити щорічний міський конкурс на кращий студентський гуртожиток.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління житлового господарства міської ради.

 Щорічно.

 2.26. Проводити щорічний конкурс проектів „Молодь Дніпропетровська – рідному місту”. 

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління житлового господарства міської ради.

Щорічно.

 2.27. Надавати організаційно-методичну, фінансову і правову допомогу та продовжити практику створення  в установленому порядку дитячих   будинків  сімейного  типу  для забезпечення належних умов  виховання  в  сімейному  оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.                           

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти та науки, служба у справах неповнолітніх, управління   охорони здоров’я міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно. 

3.Охорона здоров’я та пропаганда здорового способу життя.  

3.1.Забезпечувати організаційні та психологічні передумови для впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя через реалізацію цільової комплексної програми “Фізичне виховання - здоров’я нації” та реалізацію інших комплексних програм. 

Управління освіти та науки, управління охорони здоров’я,  комітет по фізичній культурі і спорту міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Щорічно. 

3.2. Брати участь у проведенні всеукраїнських акцій “Молодь проти злочинності та насильства”, “Даруймо радість дітям”, “Молодь проти наркотиків та СНІДу”, “Життя без паління”, “Мені не байдуже…, а тобі?” та інших за участю громадських організацій, засобів масової інформації та творчих колективів. 

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління охорони здоров’я, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради.

Щорічно.  

3.3. Продовжити створення мережі молодіжних клубів з проблем збереження репродуктивного здоров’я молоді та формування свідомого материнства і батьківства на базі навчальних закладів міста. 

Управління охорони здоров’я, комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

2007-2012 роки. 

3.4. Продовжити виявлення та облік молодих  малозабезпечених сімей, які мають дітей раннього віку і потребують забезпечення пільговим харчуванням з молочних кухонь міста. 

Управління охорони здоров’я міської ради.

Щорічно.

 3.5. Організація та проведення лекційно-профілактичної роботи  щодо пропаганди здорового способу  життя серед молоді, яка навчається у загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах міста.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти та науки, управління  охорони здоров’я міської ради.

  Щорічно. 

3.6. Проведення психодіагностичного дослідження особливостей особистості військовослужбовців строкової служби, молодих офіцерів. 

Дніпропетровський міський центр соціальний служб для сімї, дітей та молоді.

 Щорічно.  

4.Формування національної самосвідомості молоді та її військово-патріотичне виховання. 

4.1. Сприяти створенню та діяльності молодіжних військово-патріотичних об’єднань при військових частинах і військових навчальних закладах. Відновити роботу військово-патріотичних клубів, гуртків та пошукових загонів у навчальних закладах і за місцем проживання молоді.  

Управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді, управління культури та мистецтв міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

2007-2012 роки. 

4.2.         Активізувати роботу з допризовною молоддю шляхом проведення спартакіад, змагань, військово-патріотичної гри „Січовик”, міських змагань з військово-прикладних видів спорту; залучення юнаків та дівчат до проведення військово-патріотичних акцій, допомоги ветеранам війни і праці організації роботи міських та заміських військово-спортивних таборів „Дніпровська січ” тощо; організації підготовки допризовної та призовної молоді в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України.  

Управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді, управління культури та мистецтв, служба у справах неповнолітніх міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові, міській комітет товариства сприяння обороні України (за узгодженням), міська рада ветеранів (за узгодженням), виконкоми районних у мусті рад.

 2007-2012 роки.

 4.3. Проводити святкові заходи з нагоди державних, річниць Збройних Сил України, місячників оборонно-масової та спортивної роботи. 

Управління культури та мистецтв, комітет по фізичній культурі і спорту, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові, міській комітет товариства сприяння обороні України (за узгодженням).

Щорічно. 

4.4. Сприяти розвитку інфраструктури молодіжного туризму, створенню умов для широкого залучення молоді до опанування надбаннями національно-культурної спадщини України. Забезпечити підтримку краєзнавчого туризму.  

Комітет по фізичній культурі і спорту, комітет у справах сім’ї та молоді, управління культури та мистецтв міської ради. 

Щорічно. 

5.Формування правової культури та профілактика правопорушень серед молоді.

5.1. Сприяти залученню молоді, схильної до скоєння правопорушень, до фізкультурно-спортивних, туристично-краєзнавчих та інших заходів. Організувати шефство над фізкультурно-спортивними клубами, спортивними товариствами, творчими об’єднаннями над молоддю та підлітками, схильними до девіантної  поведінки.

Комітет у справах сім’ї та молоді, служба у справах неповнолітніх, комітет по фізичній культурі і спорту, управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Щорічно. 

5.2.         Організувати під час літніх канікул та і вільний від навчання час учнів та студентів роботу таборів праці та відпочинку, молодіжних трудових загонів, сприяти залученню до них дітей та молоді з неблагополучних сімей та підлітків, схильних до скоєння правопорушень.  

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки,   служба у справах неповнолітніх міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

 Щорічно. 

5.3. Проводити міські акції “Молодь проти злочинності та насильства” та “Даруймо радість дітям” за участю громадських організацій, засобів масової інформації, творчих колективів. 

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

 Щорічно.

6.Організація молодіжного дозвілля. 

6.1. Розвивати мережу міських та районних молодіжних центрів культурного відпочинку та естетичного виховання, центрів сімейно-побутової культури при молодіжних житлових комплексах, студентських та учнівських гуртожитках.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління культури та мистецтв міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно. 

6.2. Підтримувати діяльність студентських клубів за інтересами, спортивних секцій та студентських творчих об’єднань.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

Щорічно.

 6.3. Продовжити роботу із збереження та розширення мережі позашкільних закладів освіти, спортивних майданчиків за місцем мешкання, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї  та молоді, комітет по фізичній культурі  і спорту міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно. 

6.4. Організовувати проведення масових спортивних, туристичних заходів, походів, наметових оздоровчих та військово-патріотичних таборів, літніх таборів при середніх школах та клубах районних центрів за місцем мешкання, пошукової та краєзнавчої роботи серед дітей та молоді міста, залучаючи підлітків з неблагополучних сімей, схильних до правопорушень, з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Управління освіти та науки, комітет по фізичній культурі і спорту, комітет у справах сім’ї та молоді, служба у справах неповнолітніх міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

 Щорічно. 

6.5.Організовувати проведення благодійних акцій, вистав, фестивалів для дітей та молоді з малозабезпечених, багатодітних, неблагополучних сімей і молодих інвалідів та обдарованої молоді до новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань тощо. 

Управління культури та мистецтв, управління праці та соціального захисту населення, управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

 Щорічно.

 6.6. Здійснити заходи щодо морально-духовного та патріотичного виховання молоді, сприяння розширенню та функціонуванню мережі молодіжних центрів, клубів за інтересами за місцем мешкання, різних форм сімейного дозвілля (сімейні кафе, клуби, туристичні маршрути тощо), впорядкування діяльності комп’ютерних клубів. 

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, комітет по фізичній культурі і спорту управління культури та    мистецтв, управління платних послуг та побутового обслуговування міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 Щорічно.

 6.7. Забезпечити організацію та проведення міських культурно-видовищних заходів для дітей та молоді міста:
·       
Новорічних та Різдвяних свят;
·       
 Святкової програми “Молодіжна ялинка”;
·       
молодіжної програми до Тетяниного дня;
·       
молодіжної програми до Дня Святого Валентина;
·       
молодіжної програми до Дня захисника Вітчизни;
·       
молодіжної програми до для 8 березня;
·       
святкових заходів до Дня захисту дітей;
·       
святкових заходів до Травневих свят;
·       
святкових заходів до Дня матері;
·       
святкових заходів до Міжнародного Дня сім'ї;
·       
туристичні фестивалі з нагоди Міжнародного та Всеукраїнського Дня туриста;
·       
фестивалів молодіжних театрів “Рампа”, „Театральна сесія”
·       
конкурсу на кращу організацію роботи клубів за місцем мешкання;
·       
фестивалю-конкурсу дитячої творчості  вихованців центрів позашкільної роботи за місцем мешкання „Дивоклуб”;
·       
святкових заходів до Дня Європи;
·       
міжвузівського фестивалю самодіяльної творчості “Студентська весна”;
·       
святкових заходів до Дня міста;
·       
святкових заходів до Дня місцевого самоврядування;
·       
святкових заходів до Дня студента;
·       
святкових заходів до Дня молоді;
·       
святкових заходів до Дня Незалежності України;
·       
святкових заходів до Дня Збройних Сил України;
·       
святкових заходів до Дня Святого Миколая.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління культури та мистецтв, комітет по фізичній культурі і спорту міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

6.8. Забезпечити відновлення, благоустрій та подальшу роботу клубів школярів та дитячо-спортивних майданчиків центрів позашкільної роботи за місцем мешкання.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління культури та мистецтв, комітет по фізичній культурі і спорту міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

 2007 – 2012 роки 

6.9. Відновити та підтримувати діяльність молодіжних громадських формувань з охорони громадського порядку у вищих навчальних закладах та на підприємствах міста. Залучати їх до охорони громадського правопорядку під час проведення культурно-масових заходів, для чергування у навчальних корпусах та гуртожитках вищих навчальних закладів та середніх шкіл міста. 

Управління взаємодії з правоохоронними, контролюючими органами, мобілізаційної та оборонної роботи, комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради.

 Щорічно. 

6.10. Сприяти діяльності Міського підприємства комунальної власності “Театр КВН ДГУ” у проведенні ігор Дніпровської ліги КВН, відкритого міжвузівського чемпіонату КВН „КаВуН” та міського чемпіонату КВН серед старшокласників.

Комітет у справах сім'ї та молоді,  управління освіти та науки міської ради.

Щорічно. 

7. Підтримка громадських ініціатив молоді. 

7.1. Залучати молодіжні, дитячі, жіночі громадські та благодійні організації до розроблення, обговорення та впровадження проектів програм і заходів по реалізації молодіжної політики у місті.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління внутрішньої політики міської ради, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

Щорічно. 

7.2. Забезпечити діяльність Дніпропетровської молодіжної ради при міському голові, до якої залучати представників молодіжних громадських організацій міста та студентів вищих навчальних закладів  I-IV рівнів акредитації. 

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

Щорічно. 

7.3. Створити та забезпечити діяльність дитячого парламенту міста.  

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради,

Щорічно

8. Організаційне, науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики. 

8.1. Продовжити практику відбору на навчання, стажування та перепідготовку працівників комітетів у справах сім’ї та молоді районних і міської рад, комітетів у справах молоді вищих навчальних закладів міста, центрів соціальних служб для молоді, лідерів дитячо-молодіжних та жіночих громадських організацій у Дніпропетровському регіональному інституті Державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

Управління кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, комітет у справах сім’ї  та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

Щорічно. 

8.2. Забезпечити організацію навчання волонтерів та лідерів дитячо-молодіжних та жіночих громадських організацій, представників комітетів у справах молоді вищих навчальних закладів та депутатів Дніпропетровської молодіжної ради при міському голові з метою комплексної теоретичної та практичної підготовки молоді до реалізації молодіжних та соціальних програм, набуття практичного досвіду роботи та формування кадрового резерву для органів місцевого самоврядування та державної влади. 

Управління кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, комітет у справах сім’ї  та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

Щорічно. 

8.3. Забезпечити проведення семінарів-нарад з керівниками    комітетів у справах молоді навчальних закладів  та підприємств міста, головами комітетів у справах сімї та молоді районних у місті рад, директорами центрів позашкільної роботи за місцем мешкання районних у місті рад. 

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради.

Щорічно. 

8.4. Проводити соціологічні дослідження, експертні опитування, наукові та науково-практичні конференції, семінари, “круглі столи”, симпозіуми тощо з молодіжної проблематики, з питань сім’ї та жінок.

Комітет у справах сім’ї та молоді управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові,

 Щорічно. 

8.5. Підтримувати друковані видання студентської молоді 

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради   

Щорічно. 

8.6. Забезпечувати підтримку наукових досліджень у галузі молодіжної політики, видання науково-методичної, довідкової та науково-популярної літератури з цього питання та забезпечення нею працівників молодіжних структур міста.                                      

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради.

 Щорічно. 

8.7. Проводити розробку та видання методичних матеріалів, буклетів, брошур, листівок соціально-психологічної, юридичної та інформаційної спрямованості.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради,

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дніпропетровська молодіжна рада при міському голові.

Щорічно. 

8.8.    Сприяти забезпеченню участі працівників органів місцевого самоврядування всіх рівнів, лідерів студентського самоврядування, дитячих, молодіжних та жіночих громадських та благодійних організацій у нарадах, семінарах, конференціях з питань молодіжної політики, роботи з сім’ями та жінками на території Україні та за кордоном. 

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради,

Дніпропетровська молодіжна рада при міському

голові.

Щорічно.

www.rada.dp.ua

 
< Попередня   Наступна >
 
Активное изображение
 
Пример изображения
 
Активное изображение
 
Активное изображение
 

 Активное изображение

 
Активное изображение
 
Активное изображение
 
Активное изображение
 
Новини
Популярне
 


Дизайн сайта http://www.web-apelsin.dp.ua