Спорт
Опитування
На каком языке должно проходить обучение в школах Украины?

Кто виноват в том, что дороги в Украине стали хуже?

Ви готові захищати Україну зі зброєю у руках?

Как по-Вашему должны быть олигархи в правительстве

Кто на сайті?
Авторизация

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

 

 

Активное изображение

 
Активное изображение
 
Програма поліпшення становища сімей та жінок на на 2007-2012 роки Надрукувати Надіслати електронною поштою
10.01.2008

від 08.11.06. № 17/6

Загальні положення

Програма поліпшення становища сімей та жінок у м. Дніпропетровську на 2007-2012 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної сімейної політики, забезпечення стабільного існування і розвитку сім’ї, виконання сім’єю своїх функцій, створення належних умов для всебічного, повноцінного розвитку дітей, вирішення невідкладних завдань щодо поліпшення їх становища і захисту прав.    

     У ході реформування економічних і соціальних засад нашої держави виник ряд несприятливих факторів, які негативно вплинули на становище сімей. Зокрема, існує низка невирішених проблем, які з роками навіть загострюються і стосуються демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я,  економіки родин, сімейного безробіття, народження та виховання дітей у сім’ї. Потребують вирішення проблеми сімей у сфері освіти, професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.
    З огляду на загострення проблем сімей та з метою запобігання проявам демографічної кризи є потреба у ґрунтовному розробленні цілісної системи заходів з урахуванням нових реалій: ринкової економіки, соціального партнерства, політичної демократії, всього того, що покликане зробити життя суспільства, кожної окремої сім’ї повноцінним і ефективним.

Мета та основні завдання Програми

      Метою Програми є утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та їх реалізація; створення правових, соціальних та економічних умов для належного  функціонування та розвитку сім’ї як основного осередку суспільства, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально спроможної, соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій.

Основним завданням Програми є:

- удосконалення нормативно-правової бази для ефективного розвитку сім’ї та виконання нею соціальних функцій;
- утвердження у суспільній свідомості фундаментальної  цінності інституту сім’ї, всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, зміцнення сімейних відносин;
- створення правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи, яка б забезпечувала оптимальні соціально-економічні умови становлення та розвитку повноцінного виховання  дітей у сім’ї;
- підвищення економічної активності та самостійності української родини, оптимізація соціального захисту сімей, передусім з дітьми;
- удосконалення форм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;
- поліпшення системи надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводу;
- поліпшення кадрового та науково-методичного забезпечення реалізації сімейної політики;
- розробка системи моніторингу для проведення групового аналізу стану та розвитку сім’ї, планування та оперативного коригування системи заходів щодо поліпшення їх становища;
- забезпечення реального доступу до всіх видів діяльності, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків на ринку праці;
- підвищення правової обізнаності сім’ї, жінок, дітей та молоді стосовно їх власних прав;
- удосконалення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі дітьми і жінками;
- надання підтримки міським жіночим громадським організаціям, районним та первинним радам жінок на підприємствах та в установах міста.
    Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля управлінь, служб міської та районних у місті рад, громадських організацій для виконання визначених завдань та забезпечити ефективне здійснення соціальної сімейної політики у період з 2007 по 2012 роки.

Очікувані результати Програми:

Програма дасть можливість:

- підвищити статус інституту сім’ї, престиж сімейного способу життя;
- забезпечити оптимальні умови для народження та повноцінного виховання  дітей у сім’ї;
- підвищити економічну активність української родини та оптимізувати соціальний захист сімей з дітьми;
- удосконалити форми допомоги молоді з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, підвищити психолого-педагогічну культуру молоді у сфері сімейних відносин;
- поліпшити якість соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- зменшити кількість злочинів, пов’язаних з насильством у сім’ї;
- поліпшити організаційне, інформаційне, науково-методичне та кадрове забезпечення реалізації соціальної сімейної політики.
    Отже, реалізація Програми сприятиме створенню оптимальних соціально-економічних умов становлення, розвитку, повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї та виховання в ній дітей, формування культури сімейних відносин, підвищення відповідальності батьків за сім’ю та виховання дітей.

Фінансове забезпечення виконання Програми

       Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, передбачених законодавством.

Основні заходи  Програми.

1.Нормативно – правове забезпечення.         

        1.1.  Проводити навчальні та методичні семінари з питань надання соціальної допомоги сім’ям різних категорій населення міста.                                                                 

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти та науки, соціального захисту населення міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

                                                                       Щорічно.

         1.2.   Забезпечити  вивчення, аналіз та поширення кращого досвіду роботи комітетів у справах сім’ї та молоді районних у місті рад щодо практичних форм роботи з різними категоріями сімей.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад. 

Щорічно.

       1.3. Проводити міські конференції з питань порушення прав людини, насильства та торгівлі людьми.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти та науки міської ради, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок, громадські організації (за узгодженням), виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

2. Формування позитивного іміджу шлюбу та сім’ї.

       2.1. Розробляти та поширювати соціальну рекламу щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проводити широкомасштабні інформаційні кампанії щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних родинних цінностей, з питань здорового способу життя та забезпечення репродуктивного здоров’я.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти та науки, праці та соціального захисту населення міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

      2.2. Проводити благодійні акції, марафони, фестивалі, конкурси, спортивні змагання для сімей, дітей, у тому числі : фестиваль творчості сімей, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, та молоді з вадами здоров’я „Повір у себе, і в тебе повірять інші”; фестиваль сімейної творчості Придніпров’я „Душі криниця”, фестиваль „Родинне коло” серед дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей, позбавлених  батьківського піклування, з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок, виконкоми районних у місті рад.

2007-2012 роки.

      2.3. Забезпечити участь творчо обдарованих дітей та сімей у всеукраїнських конкурсах.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно

        2.4.  Сприяти діяльності сімейних клубів за місцем мешкання з метою утвердження престижу та цінностей української родини.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

        2.5.  Вирішити питання щодо включення до навчальних програм у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах тем про державну сімейну політику, демографічну ситуацію, гендерну рівність, розвиток інституту сім’ї в Україні.

Управління освіти та науки міської ради, виконкоми районних у місті рад. 

2007 - 2008 роки.

        2.6.  Забезпечити вирішення питання щодо запровадження циклу передач „У колі сім’ї" та заохочення керівників теле - і радіоканалів, які приділяють належну увагу проблемам виховання молодого покоління в сім’ї та навчальних закладах, популяризації історичних виховних традицій української родини та сучасних форм сімейного виховання.

Прес-служба міського голови, управління освіти та науки, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

         2.7. Проводити міські заходи до Дня матері, Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня захисту дітей, Дня незалежності України, Міжнародного дня інвалідів, новорічних та різдвяних свят, Дня Святого Миколая для сімей та дітей соціально захищених категорій.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, управління освіти та науки, охорони здоров’я міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок, виконкоми районних у місті рад.

                                                                       Щорічно.

       2.8. Активізувати роботу служб підтримки сім’ї „Родинний дім” при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у напрямку надання соціальних послуг сім’ям з питань виховання дітей, оптимізації взаємовідносин з ними.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

                                                                       2007 – 2012 роки.  

         2.9. Проводити інформаційно-освітні заходи через засоби масової інформації та шляхом поширення інформаційно-довідкових матеріалів, спеціалізованої літератури з метою формування культури сімейних відносин, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради,           Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок, виконкоми районних у місті рад.

                                                                       2007 – 2012 роки.   

         2.10. Забезпечити здійснення соціально-педагогічного патронату сімей, з метою вирішення проблемних питань виховання дітей у сім’ях. На базі навчальних закладів створити та забезпечити роботу спеціалізованих служб роботи з батьками.

Управління освіти та науки міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, виконкоми районних у місті рад.

2008 – 2012 роки.

3. Формування здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.

        3.1. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, спрямовану на підготовку до сімейного життя, формування відповідального батьківства, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, охорони здоров’я міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

        3.2. Сприяти формуванню мережі фізкультурно-спортивних клубів за місцем мешкання та центрів фізичного здоров’я „Спорт для всіх”.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, комітет по фізичній культурі і спорту міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

4. Підготовка молоді до виконання сімейних та батьківських обов’язків.

      4.1. Сформувати на базі органів реєстрації актів цивільного стану мережу та забезпечити функціонування спеціалізованих служб з дошлюбної діагностики та консультування, педагогічної підготовки батьків до виховання дітей.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комітет у справах сім’ї та молоді иіської ради, виконкоми районних у місті рад.

2007-2012 роки.

         4.2. Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради,

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

5.  Допомога сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

         5.1. Активізувати роботу служб підтримки сім’ї при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у напрямку надання соціальних послуг сім’ям з питань виховання дітей, оптимізації взаємовідносин з ними.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

        5.2. Розробити та впровадити стандарти надання соціальних послуг сім’ям, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління охорони здоров’я міської ради, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

        5.3.  Удосконалити систему виявлення та обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, служба у справах неповнолітніх міської ради, виконкоми районних у місті рад.

                                                                       2007-2012 роки.

        5.4. Відкрити та забезпечити функціонування „Телефонів Довіри” з питань сімейної політики, правового та соціального захисту сімей.

 Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

                                                                        2007-2008 роки.

        5.5. Забезпечити розвиток мережі та організаційно-методичне забезпечення діяльності закладів соціального спрямування, зокрема, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків, центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

 Комітет у справах сім’ї та молоді, служба у справах неповнолітніх міської ради, виконкоми районних у місті рад.

2007-2012 роки.

        5.6. Забезпечити надання соціальної підтримки сім’ям, члени яких мають функціональні обмеження.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

         5.7.  Забезпечити поетапне впровадження електронного банку даних на дітей, які потрапили у складні життєві ситуації.

Управління освіти та науки, управління охорони здоров’я, служба у справах неповнолітніх, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, виконкоми районних у місті рад.

2007-2012 роки.

6. Попередження насильства в сім’ї.

          6.1. Розробити механізм ефективної взаємодії правоохоронних органів, навчальних закладів, організацій з метою раннього виявлення сімей, в яких вчиняється насильство, створення банку даних таких сімей та його постійне поновлення.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

         6.2  Запровадити на базі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких кампаній, тренінгів та інтерактивних семінарів з питань запобігання насильству в сім’ї.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління внутрішніх справ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, неурядові організації (за узгодженням), виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

          6.3. Забезпечити щорічне проведення Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства”.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради спільно з громадськими організаціями, виконкоми районних у місті рад.

2007-2012 роки.

          6.4.  Розробити та поширювати спеціальну методичну літературу щодо форм і методів роботи з жертвами та особами, які вчиняють насильство в сім’ї.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти та науки міської ради, виконкоми районних у місті рад.

2007-2012 роки.

7. Науково-методичне та інформаційне забезпечення, становища сімей та реалізації Програми.

        7.1.  Залучати до реалізації Програми Міську координаційну раду з питань сімейної політики та жінок, районні та первинні ради жінок підприємств та установ міста.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

          7.2.  Сприяти роботі міських та районних координаційних рад з питань сімейної політики та жінок.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

       7.3.  Брати участь у всеукраїнських та міжнародних заходах (семінарах, конгресах, симпозіумах) з питань сімейної політики та жінок.

Комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок, виконкоми районних у місті рад.

2007 – 2012 роки.

      7.4.  Забезпечити підготовку та видання:
- інформаційних та методичних матеріалів з питань підготовки молоді до подружнього життя та виконання батьківських обов’язків;
- методичних матеріалів з питань формування насильства в сім’ї, проведення роботи з жертвами та особами, які вчиняють насильство в сім’ї;
- інформаційних та методичних матеріалів з питань формування здорового способу життя в сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я, планування сім’ї.

Комітет у справах сім’ї та молоді,управління освіти та науки міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Міська координаційна рада з питань сімейної політики та жінок,  виконкоми районних у місті рад.

2007-2012 роки.

         7.5.  Проводити:

-  міські науково-практичні конференції з питань становища української родини, стану, проблем та перспектив реалізації державної сімейної політики.

Комітет у справах сім’ї та молоді, управління освіти та науки, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми районних у місті рад.

Щорічно.

      7.6. Розробити та включити до навчальних планів з підготовки психологів, соціальних працівників та інших фахівців у галузі педагогіки курс лекцій з реабілітації жертв насильства в сім’ї. Запровадити на базі закладів післядипломної освіти педагогічних працівників курс лекцій з вивчення явища насильства та практичного застосування Закону України „Про попередження насильства в сім’ї”.

Управління освіти та науки міської ради, виконкоми районних у місті рад.                                                            

                                                                        2007 - 2012 роки.

        7.7.  Сприяти висвітленню засобами масової інформації  становища та розвитку сучасної сім’ї в місті, реалізації сімейної політики та виконання Програми.

Прес-служба міського голови, комітет у справах сім’ї та молоді міської ради, виконкоми районних у місті рад.

  Щорічно.

www.rada.dp.ua

 

 
< Попередня   Наступна >
 
Активное изображение
 
Пример изображения
 
Активное изображение
 
Активное изображение
 

 Активное изображение

 
Активное изображение
 
Активное изображение
 
Активное изображение
 
Новини
Популярне
 


Дизайн сайта http://www.web-apelsin.dp.ua